Preload Logo

LYST
mot
ansvar

Produkter

Mekanisk Verksted

Bedriften har godkjente sveisere som utfører alt innen røropplegg, armaturer, prosessindustri og stålkonstruksjoner. Vi er godkjent gjennom: 

 • DNV-GL ISO 9001
 • Achilles
 • Sellicha

 

Vi utvikler og produserer komponenter i syrefast stål, handelsstål, Duplex, CUNI, GUP og PE-materialer, blant annet:

 • Rørarrangement
 • Understøttelse
 • Gangbaner
 • Rekkverk
 • Tanker

 

Vi utvikler og leverer ferdig løsninger:

 • Prefabrikkerte pumpestasjoner
 • Prefabrikkerte pumpeanlegg
 • Stålstrukturer
 • Ensilasjeanlegg
 • Container løsninger

 

 

Pumper

Vi er leverandør av:

 • Sulzer pumper www.sulzer.com
 • Industripumper
 • Prosesspumper
 • Sirkulasjonspumper
 • Avløpspumper
 • Kvernpumper
 • Lensepumper
 • Eksenterskrupumper
 • Omrørere

Filter

Vi er leverandør av:

 • Siler
 • Sjøvannsfilter

 

 

Automatikk

Vi er leverandør av:

 • Pumpestyring
 • Instrumentering
 • Overvåkning og alarmsystem
 • Nødstrøm
 • UV-Aggregat

Engeneering

Vi har både data- og prosess- og maskiningeniører som kjenner bransjene inngående og gjerne blir med i planleggings prosessen av et nytt pumpeanlegg. Vi tilbyr:

 • Rådgivning innenfor pumpeanlegg
 • Dimensjonering og utvelgelse av pumper
 • Design av teknisk løsninger
 • DAK og 3D modellering
 • Dokumentasjon og søknader

Miljømodul

Toalettsystem fra Momek-PTN for enklere renhold og vedlikehold.
Momek Miljømodul tilbys med blant annet:

 • Bygget i Epoxy - materialer
 • Handicap og vanlig toalett med universell utforming
 • Vakuumtoaletter med lavt vannforbruk.
 • Håndvask, handtørker og såpedispenser styres av fotoceller
 • Døråpner med kortleser / magnetstripe for adgangskontroll
 • Integrert vann og avløpstank
 • Solceller og generator for strømforsyning
 • Vannbåren varme eller varmekabler
 • Camper Clean tømmemodul for bobil og campingvogn
  http://www.camperclean.de/english/

 

Andre krav og løsninger blir utviklet på forespørsel.

Helse, miljø
og sikkerhet

I MOMEK har alle ansatte Helse, Miljø og Sikkerhet som en av våre viktigste arbeidsoppgaver. Sammen arbeider vi kontinuerlig for å sikre at vi hver dag møter de tryggeste arbeidsforhold på jobb, hos oss eller ute hos våre kunder.

Ingenting er mer viktig enn helse og sikkerhet for våre ansatte. I MOMEK jobber vi ut fra en filosofi om at vårt arbeidsmiljø skal være helsefremmende, og at alle arbeidsrelaterte skader kan og skal forebygges.

Dette ønsker vi å oppnå ved å prioritere den enkelte medarbeiders sikkerhet og helse på en slik måte at ikke hektiske og kritiske arbeidsoppgaver og/eller økonomiske disposisjoner fører til økt risiko i arbeidet.

Med høyt HMS fokus og aktivt samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere, ønsker vi å tilby våre tjenester i takt med utviklingen hvor menneske og natur skal vernes om på beste måte.

Sikkerhet

Våre medarbeidere er MOMEK’s viktigste ressurs. Vi skal derfor arbeide for at alle våre medarbeideres helse ivaretas og at de kan gjennomføre sitt arbeid i et godt arbeidsmiljø. Hektiske og kritiske arbeidsoppgaver og/eller økonomiske disposisjoner skal ikke føre til arbeid som går på bekostning av den enkeltes helse eller sikkerhet.

Våre overordnede HMS-mål er 0 skader og ingen jobbrelaterte sykefravær. Planlegging og utførelse av oppdrag i vår regi skal gjenspeile arbeidet med å nå målene.

Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid er et linjeansvar. MOMEK’s ledelse er ansvarlig for å etablere, etterleve og til en hver tid arbeide for å forbedre prosedyrer, rutiner og instruksjoner som en del av bedriftenes HMS system.

Alle ansatte i bedriften skal ha forståelse for den enkelte medarbeiders ansvar for å handle i tråd med bedriftens HMS system, og bidra til videreutvikling av dette.

Registrering, behandling og måling av uønskede hendelser er en viktig del av forbedrings-arbeidet innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet.

Miljø

Vi skal planlegge og utføre våre oppgaver på en måte som er i tråd med gjeldende lovverk og alltid gjøre vårt beste for å ivareta hensynet til det ytre miljø i utførelsen av vårt arbeid. Avfallsminimering ved hjelp av moderne løsninger for avfallssortering og bruk av miljøvennlige produkter og energi i det daglige, skal hjelpe oss til å ivareta det ytre miljø på en best mulig måte.

Ved regelmessig gjennomgang av bedriftens miljøaspekter skal vi holde oversikt over vår innflytelse på miljøet. Dette legges til grunn for miljøsparende tiltak og skal bidra til å sikre en kontinuerlig miljøforbedringsprosess.

Kvalitet

MOMEK skal:

 • Preges av grundighet, faglig kompetanse og dokumentasjon med tanke på å forebygge tilfeldigheter og unøyaktigheter.
 • Alltid etterleve de lover, forskrifter og produktstandarder vi er underlagt.
 • Være en foregangsbedrift innenfor bransjen når det gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet.
 • Være oppdatert på ny teknologi og så langt det er mulig utføre våre oppdrag med det mest moderne utstyr.
 • Oppnå økt konkurransekraft gjennom kontinuerlig utvikling og optimalisering av vårt leverandørnettverk.
 

Service

Vi skal ha et stimulerende arbeidsmiljø preget av lyst og ansvar, og alle medarbeidere skal føle at de er en del av vår kultur. Våre verdier påvirker alt vi sier og gjør, og er retningsgivende for hvordan vi arbeider og forholder oss til andre og hverandre.

Vårt mål er at MOMEK skal være drevet av handligsrettede individualiser som opptrer som et effektivt team. Kundene skal oppleve oss som fleksible, ansvarsfulle, hurtige og ungdommelige.

Service

Høy fokus på service har alltid vørt en viktig del av driften. Vi har eget mekanisk verksted som produsere røroppleggene til pumpeanleggene, samt utfører vedlikehold og serviceoperasjoner. Vi har utsyr og kvalifisert personell får å utføre laseroppretting av pumper.

Vi feilsøker, reparerer og overhaler alle typer pumper. Leverer deler til all typer og merker

Reservedeler

MPTN leverer reservedeler til alle typer pumper og pumpeteknisk utstyr. MPTN samarbeider med de største leverandørene og leverer kvalitet til rett pris

Overhaling

MPTN Overhaler pumper på eget pumpeverksted. Vi demonterer, skifter slitedeler, sandblåser, overflatebehandler og monterer pumper.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Salg og Service

John Eirik Karlsen
76118803 91144850
Salgssjef pumper
john.karlsen(at)momek.no

Jann-Inge Jensen
76118802 / 94036398 (07.00 – 15.00)
Serviceansvarlig pumper
jann-inge.jensen@momek.no

Ted Magne Hansen
76118806 / 91712274 (07.00 - 15.00)
Verksmester
ted.hansen@momek.no

Miljømoduler/PT-modular

Arne Holand
76118804 / 90094399
PT-modular
arne.holand@momek.no

Jonny Kleivan
90890970
Servicemekaniker
johnny.kleivan@momek.no

Prosjekt

Mats Rendal
76118805 / 95836772 (07.30 – 15.30)
Prosjektleder VA/PE
mats.rendal@momek.no

Carlos Andrès Diaz
76118807 / 46245226 (07.30 – 15.30)
Ingeniør/engineering
carlos.diaz@momek.no

Momek Instagram