HADSEL KOMMUNE

Trykkøker Vangen

Sommer 2015 startet Momek-PTN prefabrikasjon av ny trykkøker til Hadsel kommune. Trykkøker skal forsyne husstander med drikkevann.
Leveransen inneholder design og utforming av bygg med komplett rørarrangement. Prefabrikasjon av rør i rustfritt materiale og levering av 3 stk. trykkøkningspumper med tilhørende utstyr og automasjon
Prosjektet ferdigstilles vår 2016

Previous Project Next Project
Tilbake