HAVBRUKSSTASJONEN i TROMSØ

SJØVANNSSTASJON

Sommer 2014 Inngikk Momek-PTN kontrakt som underleverandør til KK-Entrepenør, for rørtekniske installasjoner til Havbruksstasjonen i Tromsø på Ringvassøy

Høsten 2014 startet byggingen av ny sjøvannspumpestasjon til Havbruksstasjonen i Tromsø.

Momek-PTN leveranse innebar levering og montering av 6 stk. Sulzer industrinormpumper i Duplex kvalitet, 1 stk. Hydrotech trommelfilter, 1 stk. Wedeco UV-aggregat, og automatikk styring. Momek har stått for prefabrikkering av rørsystemer i PE-materiale med påfølgende montering i nybygg og tilkobling av eksisterende sjøvannsledninger i grunn.

Prosjektet ferdigstilt sommer 2015

Previous Project Next Project
Tilbake