TROMSØ KOMMUNE PUMPESTASJON

Renovering av Kum 8 for Tromsø kommune. Installasjon av 3 stk. Sulzer BE-pumper. Leveranse av nye samletokker i rusfritt og stedlig tilkobling til eksisterende rørarrangement

Levert sommer 2015

Previous Project Next Project
Tilbake